جگر سرای ریحونجگر سرای ریحون

خوش گوشت چیست؟

خوش گوشت نوعی کباب است که در جگرکی ها پشت ویترین خودنمایی میکند و البته خوشمزه و طرفداران بسیاری دارد. بهتر است بدانید که خوش گوشت همان خوئک نیست و این دو با هم متفاوت هستند.خوش گوشت بخشی از ابتدای روده گوسفند است که طعمی بسیار لذیذ دارد و آنچه درباره غده بودن یا چربی اطراف کبد و سایر مواردی که در سطح اینترنت خواهید یافت ارتباطی با خوش گوشت ندارد

خوش گوشت

بخش ابتدایی روده باریک گوسفند است که درست بعد از معده قرار میگیرد و به آن دوازدهه یا اثنی عشر میگویند و طولی حدود 12 سانتیمتر دارد.

دوازده گاو و گوساله قابل استفاده نیست. بنابراین خوش گوشت فقط به قسمت ابتدایی روده گوسفند گفته میشود.

خوئک یا خواک یا آویشنگ

خوئک یا آویشنگ که به اشتباه گاهی با عنوان خوش گوشت به مشتریان عرضه میشود به غده‌های تیموس و لوزالمعده گوساله یا گوسفند کمتر از یک سال میگویند.